Priprava gradiva za novo izdajo regionalnega dosjeja o slovenskem šolstvu v Italiji

Publicistični projekt po naročilu

Naročnik: Mercator (European Research Centre on Multilingualism and Language Learning) 
Izvajalec: SLORI

Odgovorna za SLORI: Norina Bogatec 
Obdobje izvajanja projekta: 2018

 

SLORI je leta 2004 po naročilu mednarodne organizacije Mercator (European Research Centre on Multilingualism and Language Learning) pripravil besedilo za regionalni dosje Slovene. The Slovene language and education in Italy. Po dogovoru z naročnikom je SLORI v letu 2018 poskrbel za posodobitev vsebin zgoraj omenjene publikacije, ki bo doživela novo izdajo. Pri posodabljanju so sodelovali notranji in zunanji sodelavci SLORI-ja. Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze