Raziskava med bralci in nebralci Primorskega dnevnika

Raziskovalni projekt – anketna raziskava

Naročnik: DZP/PRAE 
Izvajalca: SWG v sodelovanju s SLORI-jem 
Svetovalka pri projektu: Norina Bogatec 
Obdobje trajanja projekta: december 2017–januar 2018

 

Namen raziskave je bil ugotoviti dejavnike, ki bi lahko vplivali na povečanje privlačnosti časopisa. Opravljena je bila spletna, telefonska in osebna anketa, s katero smo preverili stališča bralcev o obliki, vsebinah in dostopnosti Primorskega dnevnika ter dojemanje dnevnika med nebralci. Anketno skupino so sestavljali naročniki, bralci in nebralci Primorskega dnevnika (skupno 600 enot).

Anketni rezultati so dostopni pri naročniku.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze