Stanje nekdanjih maturantov drugostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilec projekta: SLORI in ravnateljstva slovenskih drugostopenjskih srednjih šol v Trstu in Gorici 
Vodja projekta: Norina Bogatec 
Obdobje trajanja projekta: letno spremljanje od šolskega leta 2017/2018

 

Namen raziskovalnega projekta je uvesti sistematično zbiranje podatkov o študijskih izbirah in delovnih izkušnjah dijakov, ki so maturirali na slovenskih drugostopenjskih srednjih šolah v Italiji, ter statistično analizirati njihov položaj v dveh obdobjih: leto po maturi in pet let kasneje.

Metoda zbiranja podatkov je anketa. Dijaki petega letnika podpišejo pred koncem šolskega leta izjavo, s katero privolijo, da jih lahko kontaktiramo in anketiramo.

Prvo anketno preverjanje bo potekalo spomladi leta 2019.

Projektu sledi delovna skupina, ki jo sestavljajo referenti drugostopenjskih srednjih šol v Trstu in Gorici ter raziskovalka Norina Bogatec.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze