Anketa o politični ozaveščenosti pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji

Raziskovalni projekt po naročilu

Naročnik projekta: Krožek Antona Gregorčiča  
Izvajalec projekta: SLORI  
Odgovorna za SLORI: Norina Bogatec
Obdobje izvajanja projekta:
 junij–december 2018

 

Anketa je sestavni del projekta »Zastavimo skupne moči za skupne cilje«, ki je bil zasnovan ob 10. obletnici smrti dr. Mirka Špacapana. Projekt je bil izbran na izrednem razpisu Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine za izvedbo celovitega programa ovrednotenja in širitve rabe slovenščine (7. člen D. Z., št. 25/2017).

Namen ankete je pridobiti informacije o zanimanju pripadnikov slovenske narodne manjšine za vprašanja, povezana s političnim položajem in razvojem Slovencev v Italiji, pa tudi zbrati njihova stališča o sodobnem političnem in strankarskem ustroju te skupnosti.

Anketiranih je bilo 268 članov kulturnih, športnih in mladinskih društev in organizaciji, ki delujejo na Tržaškem, Goriškem in Videmskem. Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze