Ethnos in topos

Raziskovalni projekt v režiji inštituta

Vodja projekta: dr. Milan Bufon
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2018

Raziskava »Ethnos in topos« bo na podlagi izbora lokalnih primerov na Tržaškem ozemlju osvetlila podrobnejšo etnično, socialno in gospodarsko strukturo na nivoju posameznih krajev oziroma naselitvenih območij. Namen te socialnogeografske raziskave je, da s terenskim delom, pogovori z lokalnimi informatorji in kartografskimi prikazi pridobljenih podatkov ugotovi podrobno etnično in socialno strukturo obravnavanih krajev za današnji čas in to primerja s strukturo izped petdesetih let. V nadaljevanju so predvidene tudi primerjave s stanjem v letu 1910. S pomočjo te raziskave bodo prvič znani podrobnejši realni podatki o etnično-jezikovni strukturi s Slovenci tradicionalno poseljenih krajev, ugotovljeno pa tudi spreminjanje njihove socialne in etnične strukture oziroma območij pod vplivom procesov urbanizacije in rastoče etnične in socialne integracije med mestom in podeželjem, in sicer v treh ključnih obdobjih: v današnjem postindustrijskem obdobju, v povojnem obdobju industrializacije (okrog leta 1965) in v predindustrijskem obdobju (leta 1910). V podeželskem okolju bo opravljena tudi analiza spremembe izrabe tal za vsa tri navedena obdobja. Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze