Slovenščina - moj jezik

Aplikativni projekt - jezikovno svetovanje

Naročnik: Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI)  
Izvajalec: 
SLORI Odgovorna za SLORI: dr. Matejka Grgič 
Obdobje izvajanja projekta:
 2016-2017

Projekt »Slovenščina – moj jezik« je predvidel izvedbo šolskega jezikovnega poligona, tj. športno jezikovne pobude, ki jo je prirejalo Združenje slovenskih športnih društev v Italiji v sodelovanju s SLORI-jem. Pri pobudi so sodelovale vse srednje šole prve stopnje s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji Julijski krajini. V okviru projekta je bil SLORI prek znanstvene sodelavke, jezikoslovke dr. Matejke Grgič, zadolžen za pripravo strokovnih podlag in pripomočkov za izvedbo projekta.

V letu 2016 je dr. Matejka Grgič pripravila vprašanja za športno-jezikovno tekmovanje, ki se je zvrstilo v različnih srednjih šolah prve stopnje s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji Julijski krajini.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze