Raziskovalne delavnice 2006 - 2016

Delavnice v režiji inštituta

Vodja projekta: Norina Bogatec 
Obodbje izvajanja projekta: 2006-2016

Noč raziskovalcev - The researchers' Night je vseevropski dogodek, ki od leta 2005 poteka četrti petek v septembru. Znanstvene in raziskovalne organizacije, muzeji, laboratoriji in akademske institucije prirejajo različne dogodke, s katerimi želijo ponuditi javnosti in še posebej mladim možnost srečanja z raziskovalci in seznanjanja z raziskovalno dejavnostjo.

V okviru Noči raziskovalcev je Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) prirejal raziskovalne delavnice, ki so sodile v okvir dolgoletnega in že ustaljenega sodelovanja Inštituta s svetom šole. Namenjene so bile učencem in dijakom srednjih šol. Pri delavnicah so večkrat sodelovali dijaki obeh slovenskih družboslovnih licejev v Trstu in Gorici, udeležili pa do se jih tudi špeterski, doberdobski, openski, goriški ter svetoivanski in katinarski nižješolci.

Cilj tovrstnih delavnic je bila promocija raziskovalne dejavnosti med mlajšo generacijo in je temeljila na konkretni raziskovalni izkušnji. Dijaki oziroma učenci so izpeljali krajšo raziskovalno nalogo in se v okviru delavnic seznanili s potekom in metodami empiričnega raziskovanja (v našem primeru anketna raziskava). Delavnice so potekale dnevno, in sicer ob začetku šolskega leta in v okviru jutranjih učnih ur. Za višješolce so bile predvidene dvotedenske delavnice, za nižješolce pa enotedenske. Ena izmed glavnih značilnosti raziskovalnih delavnic je bilo skupinsko delo, prek katerega se je razvijal raziskovalni projekt. Raziskovalne delavnice so se zaključile s predstavitvijo izsledkov na šolah in z evalvacijo o opravljenem delu.

Vsebina raziskovalne naloge je navadno bila ena izmed aktualnih družbenih tem, ki je neposredno zadevala najstniško generacijo. Višješolci so obravnavali zahtevnejše vsebine kot so raba in zloraba računalnika, pojav pedofilije, nasilje v šoli, vključevanje v spletna socialna omrežja, medkulturne vrednote, čezmejno povezovanje ipd., nižješolci pa so se lotevali dostopnejših tem kot so počutje v šolskem okolju, preživljanje prostega časa, izbira konjičkov in videoigric, raba tehnoloških aparatur, seznanjanje s sodobnimi  migracijskimi tokovi ipd.

Od leta 2012 so se vsebine anketnih raziskav navezovale na teme posameznih izvedb TRIESTE NEXT oziroma Evropskega salona inovacije in znanstvenega raziskovanja.

Delavnice je vodila raziskovalka Norina Bogatec.

 

leto  datum kraj šola razred naslov raziskovalne naloge

uvodni predavatelji

predstavitve
2006 11.9.-22.9. TRST Družboslovni licej A.M. Slomšek

III.

slika

Raba in zloraba mobilne telefonije in interneta

Daniela Quarello, kriminologinja, Trst

Tatjana Tavčar, komunikologinja, Trst

Miran Pečenik, informatik, Trst

Avla Magna Narodnega doma, TS

Predstavitev

 2007  17.9.-28.9.  GORICA Družboslovni licej S. Gregorčič

 III.

slika

Mladi in nasilje

Doroteja Lešnik Mugnaioni, Društvo SOS telefon, Ljubljana

Francesco Milanese, varuh za mladoletnike v okviru Dežele FJK v obdobju 1996-2008

Laura Calabrese in Daniela Martellani, Društvo Da donna a donna iz Ronk, Gorica

Katarina Košir, Društvo za nenasilno komunikacijo, Ljubljana

Avditorij Šolskega centra, GO 

Predstavitev

 2008  22.9.-26.9. ŠPETER  Srednja šola prve stopnje 

 II.

slika

Šola in mi   

Dvorana Inštituta za slovensko kulturo, Špeter

Predstavitev

 2009 15.9.-26.9.  TRST in GORICA 

Družboslovni licej A.M. Slomšek

Družboslovni licej S. Gregorčič

III.

 

II.

slika 

Na mladih splet stoji Enrico Marchetto, prof. sociologije potrošnje, Milan 

Avditorij Šolskega centra, GO

Avla Magna Narodnega doma, TS

Tumova predavalnica KBcentra, GO

Predstavitev

pri zadnjih dveh predstavitvah sta sodelovala tudi sociologa

Gregor Petrič, FDV, Univerza v Ljubljani

Andraž Petrovčič, FDV, Univerza v Ljubljani

 2010

20.9.-24.9.

11.4.-15.4. 

DOBERDOB

DOBERDOB 

 

Srednja šola prve stopnje

 

Srednja šola prve stopnje

 

IIIb

 

IIIa 

slika

Moj prosti čas

 

Kakšno šolo si želijo učenci? 

 

Župnijska dvorana, Doberdob

Televizijski prispevek v sklopu oddaje MIKSER (17. in 21.10.)

Župnijska dvorana, Doberdob

Predstavitev-Prosti čas 

Predstavitev-Kakšna šola?

 2011 26.9.-30.9.  ŠPETER  Srednja šola prve stopnje 

III. 

slika

Konjički in videoigrice   

Dvorana Inštituta za slovensko kulturo, Špeter 

Predstavitev

 2012 10.9.-14.9.  OPČINE  Srednja šola prve stopnje S. Kosovela 

IIIb 

slika

Jej zdravo, živi zdravo!  Nevenka Ražman, Zavod za zdravstveno varstvo, Koper 

Šolski prostori

Avla magna Narodnega doma, TS, v sklopu mednarodnega znanstvenega salona TRIESTE NEXT 

Predstavitev

 2013 16.9.-20.9.  GORICA  Srednja šola prve stopnje I. Trinka 

skupina učencev tretjih razredov

slika 

Voda za vse, vsi za vodo!  Nevenka Ražman, Zavod za zdravstveno varstvo, Koper 

Šolski prostori

Trg Unità, TS, v sklopu pobude The researcher's Night 2013 Univerze v Trstu

Predstavitev 

 2014 22.9.-26.9.  ŠPETER  Srednja šola prve stopnje 

III. 

slika

Mi in tehnologija   

Dvorana Inštituta za slovensko kulturo, Špeter 

Predstavitev

 2015 14.9.-25.9.  TRST  Srednji šoli prve stopnje Sv. Cirila in Metoda na Katinari in I. Cankarja pri Sv. Jakobu 

III. 

slika

Mi smo svet  Marijanca Ajša Vižentin, Medkulturni inštitut, Koper 

Kettejeva dvorana na šoli I. Cankarja pri Sv. Jakobu

Avditorij muzeja Revoltella, TS, v sklopu mednarodnega znanstvenega salona TRIESTE NEXT 

Predstavitev

2016 12.9.-22.9. GORICA Humanistični licej Simona Gregorčiča

III. in IV.  

slika

Internet v vesolju?

Dunja Fabjan, astrofizičarka, Univerza v Ljubljani

Susanna Pertot, psihologinja

Avditorij Šolskega Centra, GO

Trg Unità, TS, v sklopu mednarodnega salona TRIESTE NEXT

Predstavitev 

 

 Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze