Kulturno društvo Ivan Trinko

Kulturno društvo Ivan Trinko

Kulturno društvo Ivan Trinko so ustanovili leta 1954 za krepitev zavesti in pospeševanje poznavanja kulturnih problemov Beneške Slovenije, da podpira raziskovanja in podvzema potrebne iniciative na področju jeziskoslovja, slovstva, folklore, zgodovine in gospodarsko socialnega življenja; pripravlja in skrbi za potrebne publikacije, tudi periodičnega značaja, razpisuje tečaje splošnega ljudskega interesa ter daje pobude drugim dejavnostnim sličnim njegovim namenom kot so to kulturne prireditve dramskega in glasbenega značaja, predavanja, razstave, predvajanje filmov in kulturna srečanja, nadalje organizira bodisi študijske ekskurzije kakor tudi običajne izlete.

 
Ul. IX agosto 8
Čedad (UD)
Tel. +39 0432 731 386
Fax +39 0432 731 386
Email: kdivantrinko@libero.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze