SSO - Svet Slovenskih Organizacij

SSO - Svet Slovenskih Organizacij

Svet slovenskih organizacij je krovna organizacija, izraz slovenskega prebivalstva v deželi Furlaniji Julijski krajini in Italiji. SSO si prizadeva za razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji v vseh vidikih kulturnega, socialnega, političnega, športno-rekreacijskega, vzgojno-izobraževalnega, znanstvenega in ekonomskega življenja na temeljih ideološkega pluralizma, krščanskih vrednot, demokracije in avtonomije. SSO koordinira dejavnost včlanjenih federacij, društev, ustanov in drugih akterjev, ki delujejo v okviru slovenske narodne skupnosti. Predstavlja njihove skupne interese v vseh forumih in na vseh ravneh. SSO sodeluje s sorodnimi organizacijami v Italiji, Sloveniji in v drugih državah, kjer živijo Slovenci. Posebno pozornost posveča uveljavitvi interesov slovenske narodne skupnosti tudi v širšem evropskem prostoru. Skrbi za izseljensko problematiko in goji prijateljske vezi s sosednimi narodi. Samostojno in v sodelovanju z drugo krovno organizacijo usklajuje posege pri evropskih, državnih in deželnih organih ter krajevnih upravah.

Ul. Coroneo 19
Trst
Tel.: 0039-040-3481586
Fax: 0039-040-762393
www.ssorg.eu

 

 

 Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze