SKGZ - Slovenska Kulturno Gospodarska Zveza

SKGZ - Slovenska Kulturno Gospodarska Zveza

SKGZ je sindikalna organizacija posebne (etnične) narave, ki želi prispevati k razvoju in rasti naše skupnosti na vseh področjih njene aktivnosti. Slovenci v Furlaniji Julijski krajini smo z organizacijskega vidika bogato dejavni na kulturnem, izobraževalnem, gospodarskem, športnem, socialnem in drugih družbenih področjih. Slovenskemu jeziku posveča SKGZ posebno skrb in si obenem prizadeva, da bi se utrjeval krog govorcev slovenskega jezika. Glavni cilj Zveze je zaščita pravic in interesov slovenske narodne skupnosti in njenih pripadnikov na vseh področjih družbenega udejstvovanja. Podlaga njenemu delu so vsi zakoni in listine, ki obravnavajo in zagovarjajo status slovenske manjšine v Italiji in vseh manjšin na splošno.

Ul. S.Francesco 20
Trst
tel. +39 040 368 094
fax +39 040 368 158
www.skgz.org  

 Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze