Znanstvenoraziskovalni center Slovenske Akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske Akademije znanosti in umetnosti<br>Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

ZRC SAZU je eden vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih centrov v Sloveniji, sestavlja ga 17 raziskovalnih inštitutov. Raziskovalci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pa se osredotočajo na študij izseljenstva, priseljenstva, povratništva etničnosti, migracijskih politik ter na različne metodološke in teoretične pristope k raziskovanju migracij izhajajoč iz številnih humanističnih in družboslovnih disciplin: zgodovinopisja, literarne zgodovine, etnologije, antropologije, sociologije, kulturoloških in političnih ved in umetnostne zgodovine.

 

Novi trg 2
1000 Ljubljana - Slovenija
tel. 00386 - 01 - 4706485
fax 00386 - 01 - 4257802
www.zrc-sazu.si  Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze