Società Filologica Friulana
Societât Filologjiche Furlane

Società Filologica Friulana<br>Societât Filologjiche Furlane
Furlansko filološko društvo je združenje, ki ga italijanska država in avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina upoštevata kot temeljno ustanovo za promocijo in vrednotenje furlanskega jezika in kulture. Društvo spodbuja učenje in poznavanje jezika, filologije, književnosti, zgodovine, umetnosti in narodnih običajev Furlanije.
Dejavnosti društva SFF zadevajo tri glavna področja: založništvo (več kot dvajset izdanih monografij letno, 3 društvene revije), promocijska dejavnost (izobraževalni tečaji, jezikovni tečaji za osebje javnih ustanov, docente in prebivalstvo) in znanstveno raziskovanje.

Ul. Manin 18
33100 Videm
tel. 0039 - 0432 - 501598
fax 0039 - 0432 - 511766
www.filologicafriulana.it  Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze