Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Trieste

Zaradi svoje geopolitične lege se Univerza v Trstu od nekdaj ukvarja s problematiko čezmejnega sodelovanja in vzajemnega poznavanja na vseh področjih raziskovanja, izobraževanja in didaktike, kot dokazujejo med drugim že financirani raziskovalni projekti na to temo (D031PLAN, D026ADRIATIC, D026NATISONE, D031MIGR, ISCELS, itd.), mednarodna mobilnost docentov in študentov in znatno število splošnih in specifičnih mednarodnih sporazumov (n.pr.: skupni slovensko-italijanski magistrski program iz Morske biologije in skupni slovensko-italijanski triletni dodiplomski program iz Matematike, ki sta v pripravi).

Trg Europa 1
34127 Trst - Italija
tel. 0039-040-5583279
fax 0039-040-558782
www.units.it   Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze