Srečanje in delavnica: Kaj je odzivni slovar?

Srečanje in delavnica: Kaj je odzivni slovar?

Na dogodku bosta predstavljena Slovar sopomenk sodobne slovenščine in Kolokacijski slovar sodobne slovenščine. S pomočjo teh dveh odprto dostopnih priročnikov bomo spoznali koncept odzivnega slovarja, tj. slovarja, ki se neprestano razvija, tudi s pomočjo jezikovne skupnosti. Kako odzivne slovarje uporabljati, kako vanje prispevati in zakaj je novi model sploh potreben? Kdor ima prenosnik, ga lahko prinese s sabo in novosti preizkusi v živo … ostali pa si bomo pomagali tudi s telefoni.

Predstavitev bodo izvedli člani ekipe Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. Namen CJVT je omogočiti uspešen razvoj slovenščine v digitalni dobi. Skladno s to vizijo raziskovalci z različnih področij pripravljajo digitalne jezikovne vire ter orodja in pri tem sledijo načelom, da morajo biti izdelki vsebinsko in metodološko sodobni, uporabniku prijazni in odprto dostopni za nadaljnji razvoj.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze