Razpis za kandidate (m/ž) s področja jezikoslovnih ved

RAZPIS ZA KANDIDATE (M/Ž) S PODROČJA JEZIKOSLOVNIH VED

SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu

išče kandidate (m/ž) s področja jezikoslovnih ved, ki ustrezajo enemu ali več strokovnim profilom:

  • prevajalec (slovenščina, italijanščina, angleščina);
  • lektor (slovenščina);
  • učitelj slovenskega jezika in jezikoslovja;
  • strokovnjak za didaktiko slovenskega jezika;
  • raziskovalec s področij sociolingvistike, psiholingvistike in antropološke lingvistike.

Za vse profile se zahteva:

  1. visokošolska izobrazba ustrezne smeri (vsaj 180 ECTS);
  2. odlično znanje (stopnja: J1) slovenskega jezika, za profil prevajalca tudi odlično znanje (stopnja: C2) italijanskega in angleškega jezika;
  3. poznavanje teoretskih in praktičnih vidikov dela na področju, za katero se kandidat prijavlja;
  4. sposobnost dela v skupini, strokovna samostojnost, prilagodljivost, komunikativnost in samoiniciativnost.

Poleg specifičnih delovnih nalog, skladnih s posameznimi profili, je predvidena tudi pomoč pri organizaciji, koordinaciji in izvedbi javnih dogodkov in projektov.

Kratkoročno je predvidena zaposlitev enega (1) kandidata s pogodbo za določen čas z možnostjo podaljšanja. Prijave ostalih ustreznih kandidatov bo SLORI zadržal v svoji kadrovski evidenci za morebitne bodoče potrebe.

Kandidate (m/ž) vabimo, da nam na e-naslov info@slori.org pošljejo svoj CV v Europass obliki in izpolnjen prijavni obrazec. Prijave zbiramo do 24. 9. 2018.

Za dodatne informacije: info@slori.org.

Obveščamo, da bomo osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, hranili in obdelovali v skladu z UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA. Posamezniki s prijavo na ta razpis privolijo v obdelavo osebnih podatkov za namene, ki so potrebni za izvedbo razpisnih postopkov in za oblikovanje kadrovskih evidenc.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze