Banka znanja

Namen projekta je prispevati k uresničevanju in utrjevanju načela skupnega slovenskega kulturnega prostora na področju znanosti. Projekt temelji na popisu in analizi znanstvenega potenciala slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki zajema akademike, raziskovalce in doktorske študente z različnih znanstvenih področij in iz različnih geografskih okolij; znanstvenike, ki delujejo na poselitvenem ozemlju slovenske narodne skupnosti v deželi FJK pa tudi izven njega, v drugih italijanskih deželah, v Sloveniji oziroma drugod v tujini. Popis in analiza razpršenega in doslej skromno raziskanega potenciala predstavljata namreč predpogoj za katerikoli poskus usmerjanja njegovega razvoja.

Operativna cilja projekta:

1) Popis znanstvenega potenciala slovenske narodne skupnosti v Italiji in priprava spletnega imenika. Namen spletnega imenika je nuditi uporabnikom evidenco strokovnjakov, ki lahko posredujejo svoje znanje in na ta način pripomorejo k razvoju slovenske narodne skupnosti v Italiji na različnih področjih. Popis znanstvenega potenciala in posodabljanje zbranih podatkov je nedokončan proces, pri katerem je sodelovanje predstavnikov znanosti izjemno dragoceno. 


2) Anketiranje znanstvenikov iz vrst slovenske narodne skupnosti v Italiji. Z anketiranjem smo želeli pridobiti osnovne informacije o znanstvenem potencialu, preučiti odnos anketiranih do slovenskega jezika in slovenske narodne skupnosti v Italiji, preveriti njihovo vključenost v skupni slovenski znanstveni prostor ter zbrati predloge glede mogočih oblik povezovanja in sodelovanja.

- Poročilo projekta z rezultati anketeProjekt je finančno podprl  Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetuProjekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze