Drugo strokovno srečanje slovenskih pravnikov v Italiji

Drugo strokovno srečanje slovenskih pravnikov v Italiji

V petek, 18. maja, bo ob 18. uri potekalo drugo strokovno srečanje slovenskih pravnikov v Italiji, v Konferenčni dvorani ZKB na Opčinah

 

 

PROGRAM 

Moderator: odvetnik Mitja Ozbič - Odvetniška pisarna Ozbič, d.o.o., Sežana - Koper - Trst

16.30 Pozdravni nagovori

16.45 Prvi del: PRAVNI VIDIKI ČEZMEJNEGA SODELOVANJA NA PODROČJU GOSPODARSTVA

odvetnik Boštjan Starc - zunanji sodelavec podjetja Servis, d.o.o. (SDGZ) v sklopu urada Servis Plus

Čezmejna napotitev delavcev in ustanavljanje podjetij: zakonske obveznosti v Italiji in nerešeni problemi

odvetnica Marija Škof - Odvetniška pisarna Grlic Vouk Škof, Celovec - Gradec - Ljubljana - Dunaj     

Avstrijska protidampinška zakonodaja in stališče avstrijskega ustavnega sodišča: kako lahko vse vpliva na čezmejno gospodarsko sodelovanje

odvetnik Peter Močnik - Odvetniška pisarna Močnik, Trst

Prostocarinske cone tržaške luke: premiki in priložnosti za mesto Trst in širšo srednjeevropsko regijo 

18.15 Odmor

18.30 Drugi del: UPORABA JAVNIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV PRI NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH

Aljoša Sosol, univ. dipl. prav. - Skupni sekretariat, Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, Trst

Državna pomoč na področju neprofitnih organizacij po pravu EU: posledice za obmejne in čezmejne kulturne dejavnosti

Mitja Lovriha, dipl. upr. ved. - Oddelek za investicije, okolje in kulturo, Občina Dolina, Trst

Postopki javnega naročanja pri neprofitnih organizacijah in podrobnosti sklepanja pogodb pri uporabi javnih sredstev

19.30 ZAKLJUČEKProjekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze