Languages in contact. New challenges for planning and policies

Languages in contact. New challenges for planning and policies

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) in The Open World Research Initiative (OWRI) prirejata v petek, 19. januarja 2018, znanstveni simpozij na temo medjezikovnega stikanja (Languages in contact. New challenges for planning and policies), ki je v našem prostoru izjemno aktualna. Srečanje bo simbolično potekalo v Trgovskem domu v Gorici, oblikovali pa ga bodo vabljeni in domači predavatelji. Gre za pomemben mednarodni dogodek, ki predstavlja začetek sodelovanja med Slorijem in britanskim univerzitetnim konzorcijem Cross-Language Dynamics, hkrati pa utrjuje že ustaljene vezi med raziskovalnim inštitutom in univerzitetnima partnerjema, prisotnima na Goriškem – Univerzo v Vidmu in Univerzo v Novi Gorici. Simpozij bo potekal v angleškem jeziku.Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze