Spletna platforma SMeJse

Spletna platforma SMeJse

SLORI in Dijaški dom S. Kosovela, v sodelovanju z Uradom za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu, vabita na predstavitev spletne platforme SMeJse – Slovenščina kot manjšinski jezik. Spletna platforma bo združevala orodja, vire in gradiva za promocijo slovenskega jezika, hkrati pa nudila tudi veliko informacij o razvijanju sporazumevalnih zmožnosti v manjšinskem jeziku in specifične učne enote. Namenjena bo različnim ciljnim skupinam, od predšolskih otrok do odraslih, od splošnih uporabnikov do strokovne javnosti. Predstavitev bo v torek, 7. novembra, ob 18. uri v dvorani ZKB na Opčinah (Ul. Ricreatorio 2).Projekti
SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze