Na obrobju/Al margine

Na obrobju/Al margine

Na obrobju/Al margine je naslov srečanja – dialoga med geografom Milanom Bufonom in ekonomistom Francescom Magrisom, ki ga je v petek, 12. maja ob 17.30 v veliki dvorani Narodnega doma v Trstu, ul. Filzi 14 priredil Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI v sodelovanju z Inštitutom J. Maritain.   Srečanje je potekalo v slovenščini in italijanščini, poskrbljeno je bilo za  simultano tolmačenje.

Srečanje je osredotočeno na razmišljanje o razmerju med periferijo in centrom v sodobnem evropskem in globalnem prostoru, ki je vse bolj politično razdrobljen, a hkrati soodvisen. 

Z nastopom EU so novi integracijski procesi izpostavili konstitutivni pomen obrobij, to je obmejnih področij, kar predstavlja dragoceno iztočnico tudi za splošen premislek o nalogah EU spričo zdajšnje migrantske krize.Projekti
SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze