Izobraževalna in promocijska dejavnost

Izobraževalna in promocijska dejavnost

Evropska komisija od leta 2005 spodbuja pobudo Evropske noči raziskovalcev – The Researchers' Night. Ob koncu septembra so tako predvideni različni promocijski dogodki na evropski in krajevni ravni, namenjeni uveljavitvi raziskovanja, raziskovalcev in njihove vloge v družbi. V tem okviru je SLORI od leta 2006 do leta 2015 prirejal vrsto pobud za promocijo raziskovalne dejavnosti in raziskovalnega poklica na področju družbenih ved.

 

Raziskovalne delavnice 2015 - The researchers' Night 2015

Deseta izvedba raziskovalnih delavnic se je začela v ponedeljek, 14. septembra 2015. Raziskovalno skupino so sestavljali učenci tretjih razredov srednjih šol prve stopnje »Ivan Cankar« s Sv. Jakoba in »Sv. Ciril in Metod« s Katinare. Delavnice je vodila raziskovalka Norina Bogatec. Poleg zgoraj omenjenih ciljev so delavnice tega leta omogočile učencem, da spoznajo sovrstnike sorodne šole in z njimi sodelujejo pri raziskovalni izkušnji. Ker so učenci sodelovali na četrti izvedbi TRIESTE NEXT, je ta raziskovalna naloga obravnavala temo migracijskih tokov v družbi, kar se je lepo ujemalo tudi z naslovom BIOlogos - The Future of Life.

 

Raziskovalne delavnice 2014 - The researchers' Night 2014

Mi in tehnologija - tako je skupina tretješolcev srednje šole v Špetru poimenovala raziskovalno nalogo, ki jo je izvedla v okviru raziskovalnih delavnic 2014. 

Deveta izvedba raziskovalnih delavnic je potekala na špetrski dvojezični srednji šoli in sodi v program proslavljanja 40-letnice ustanovitve SLORI-ja. Raziskovalno skupino so sestavljali učenci tretjega razreda in raziskovalka Norina Bogatec.

 

Raziskovalne delavnice 2013 - The researchers' Night 2013

»Voda za vse, vsi za vodo!« - Tako je skupina tretješolcev srednje šole I. stopnje »Ivan Trinko« v Gorici poimenovala raziskovalno nalogo, ki jo je izvedla v okviru raziskovalnih delavnic leta 2013. Tema tega leta se je ujemala z vsebino druge izvedbe Trieste NEXT oziroma Evropskega salona inovacije in znanstvenega raziskovanja, ki je želel z naslovom Water WISE izpostaviti vsestranski pomen vode.

Pri raziskovalnih delavnicah je sodelovala Nevenka Ražman z Zavoda za zdravstveno varstvo Koper, ki je učence uvedla v svet vode in jim izročila ustrezno gradivo. Na osnovi pridobljenih informacij so mladi raziskovalci, pod mentorstvom raziskovalke Norine Bogatec, sestavili vprašalnik, na katerega so odgovorili učenci vseh treh razredov goriške šole. Pridobljene podatke so tretješolci vnesli v računalnik, jih obdelali, rezultate grafično uprizorili in jih temeljito analizirali. Izsledke opravljenega raziskovalnega dela so nato predstavili v petek, 27. septembra, na trgu Unità v okviru meddeželnega projekta NEAR - North East Researcher's Night, ki so ga oblikovali univerze in nekatere strokovne ustanove iz Trsta, Vidma, Benetk, Padove in Verone.

SLORI-jeve pobude ob evropski Noči raziskovalcev 2013 so se sklenile z Dnevom raziskovanja, ki je potekal v petek, 27. septembra 2013, v Narodnem domu v Trstu v sodelovanju z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Uvodnemu pozdravu organizatorjev je sledilo nagrajevanje v sklopu Natečaja SLORI za diplomska in podiplomska dela. V nadaljevanju je raziskovalka Maja Mezgec predstavila izsledke projekta Banka znanja, s katerim želi inštitut prispevati k spoznavanju in usmerjanju intelektualnega potenciala Slovencev v Italiji. Popoldne se je sklenilo z okroglo mizo »Kroženje možganov v sodobni družbi: nuja ali izziv? Pričevanja mlajših slovenskih raziskovalcev s Tržaškega«, pri kateri so sodelovali politolog na Univerzi na Južnem Danskem Igor Guardiancich, demografinja na italijanskem inštitutu za statistiko Marija Mamolo in nevroznanstvenik na italijanskem inštitutu za tehnologijo v Roveretu Robert Volčič. Pri razpravi o sodobnem položaju raziskovalcev v Italiji, Sloveniji in Evropi so govorniki še posebej izpostavili svoje poglede na aktualno problematiko »bega možganov«. Okroglo mizo je vodil ravnatelj SLORI-ja Devan Jagodic.

 

Raziskovalne delavnice 2012 - The researchers' Night 2012

Od 10. do 14. septembra 2012 so na srednji šoli I. stopnje s slovenskim učnim jezikom na Opčinah potekale raziskovalne delavnice. To so bile sedme delavnice pod okriljem Slovenskega raziskovalnega inštituta - SLORI. Cilj raziskovalnih delavnic je bila promocija raziskovalne dejavnosti med mlajšo generacijo, temeljila pa je na konkretni raziskovalni izkušnji. Učenci so izpeljali krajšo raziskovalno nalogo in se v okviru delavnic seznanili s potekom in metodami empiričnega raziskovalnega dela. 

Novost raziskovalnih delavnic v tem letu je bilo sodelovanje pri pobudi TRIESTE NEXT oziroma Evropskem salonu inovacije in znanstvenega raziskovanja, ki jo je tržaška občina, Univerza v Trstu in Nordesteuropa Editore skupaj s Tržaško trgovinsko zbornico, odborom za “Venezia Nordest Capitale Europea della Cultura 2019”, skladom CRTrieste, Tržaško pokrajino in Deželo FJk priredila od 28. do 30. septembra v Trstu. Prva izvedba je nosila naslov Save the food – želela je izpostaviti pomen zdrave prehrane med tradicijo in inovacijo. 

 

Raziskovalne delavnice 2011 - The researchers' Night 2011

Raziskovalne delavnice 2011 so potekale v Špetru od 26. do 30. septembra in so se jih udeležili učenci III. razreda dvojezične srednje šole I. stopnje. Z anketno raziskavo so preučili, s katerimi konjički se špetrski učenci ukvarjajo in katere videoigrice so jim všeč. Delo v delavnicah je potekalo po skupinah. Po spoznavnem uvodu so učenci opredelili raziskovalne vsebine. Nato so sestavili vprašalnik in z njim anketirali osnovnošolce 3., 4. in 5. razreda ter srednješolce 1. in 2. razreda: skupaj 93 učencev. Zbrane podatke so vnesli v računalnik, jih obdelali ter rezultate grafično uprizorili in analizirali. Izsledke in zaključne ugotovitve so pisno oblikovali in dokončano raziskovalno delo predstavili anketiranim osnovnošolcem in srednješolcem ter njihovim profesorjem. 

Osrednji dogodek ob Evropski noči raziskovalcev leta 2011, ki ga je SLORI priredil v sodelovanju s Slovenskim kulturnim središčem Planika ob pokroviteljstvu Občine Trbiž, Občine Naborjet-Ovčja vas in Gorske skupnosti za Guminsko, Železno in Kanalsko dolino, je bila okrogla miza z naslovom »Stanje in perspektive raziskovanja Kanalske doline ter širšega tromejnega območja Italije, Slovenije in Avstrije«. Namen pobude je bila promocija bogate in razvejane raziskovalne dejavnosti, ki se v zadnjih letih razvija okrog svojevrstnega kulturnega in jezikovno pluralnega okolja Kanalske doline, s posebnim poudarkom na raziskovanje procesov in dinamik, ki zaznamujejo tu živečo slovensko govorečo skupnost. Pri okrogli mizi so sodelovali moderatorka Nataša Gliha Komac (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani, Univerza v Ljubljani, SLORI), Boris Jesih (Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu), Andrej Kranjc (Slovenska akademija znanosti in umetnosti SAZU), Marko Snoj (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani), Janez Stergar in Danijel Grafenauer (Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani), Irena Lačen Benedičič (Gornjesavski muzej Jesenice), Milan Bufon (SLORI), Roberto Dapit (Univerza v Vidmu), Vincenc Rajšp (Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju), Martina Piko-Rustia (Inštitut Urban Jarnik v Celovcu), Monica Tallone (Società Filologica Friulana), Alfredo Sandrini (Kanaltaler Kulturverein), Renato Carlantoni (Občina Trbiž), Alessandro Oman (Občina Naborjet-Ovčja vas), Gianni Verona (Gorska skupnost za Guminsko, Železno in Kanalsko dolino), Antonio Pasquariello (Večstopenjski šolski zavod I. Bachmann iz Trbiža) in Francesca Comello (Open Leader scarl). 


Raziskovalne delavnice 2010 - The researchers' Night 2010

Raziskovalne delavnice v okviru Researchers Night so se v letu 2010 odvijale na nižji srednji šoli v Doberdobu od 20. do 24. septembra. Namenjene so bile dijakom tretjega letnika, ki so preučili, kako doberdobski nižješolci preživljajo prosti čas in s katerimi pošolskimi dejavnostmi se ukvarjajo. 

Delo v delavnicah je potekalo po skupinah. Po spoznavnem uvodu so učenci opredelili pojem prostega časa in določili raziskovalne vsebine. Nato so sestavili vprašalnik in z njim anketirali nižješolce v preostalih razredih. Zbrane podatke so vnesli v računalnik, jih obdelali ter rezultate grafično uprizorili in analizirali. Izsledke in zaključne ugotovitve so pisno oblikovali in dokončano raziskovalno delo predstavili anketiranim nižješolcem in njihovim profesorjem.

 

Raziskovalne delavnice 2009 - The researchers' Night 2009

Od 15. do 26. septembra, v okviru evropske pobude Researchers Night 2009, je SLORI priredil raziskovalne delavnice o spletnih socialnih omrežjih za dijake slovenskih družboslovnih licejev v Trstu in Gorici. Pri pobudi so sodelovali profesorji omenjenih šol, izvedenec Enrico Marchetto iz milanske univerze ter ZKB in Finančna družba KB1909, ki sta prispevali za dnevni prevoz dijakov iz Trsta v Gorico in obratno. V okviru raziskovalnih delavnic so »bodoči družboslovci« izvedli anketo Na mladih splet stoji, na katero so odgovarjali dijaki vseh tržaških in goriških višjih srednjih šol. Slednji so se udeležili tudi predstavitve anketnih rezultatov, ki sta bili v Narodnem domu v Trstu in v Avditoriju Šolskega centra v Gorici 26. in 27. septembra. Raziskovalni pobudi je Slovenski klub posvetil enega izmed svojih tradicionalnih torkovih večerov, pri katerem sta sodelovala tudi dr. Gregor Petrič in Andraž Petrovčič s Centra za metodologijo in informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. 


Teden raziskovanja 2008 - The researchers' Night 2008

Zaradi pestrega programa je leta 2008 izvedba delavnic prerastla v Teden raziskovanja, ki se je odvijal od ponedeljka 22. septembra do petka 26. septembra 2008 v Špetru, Gorici in Trstu z vrsto dogodkov namenjenih širši javnosti. Cilj pobude je bila promocija raziskovalne dejavnosti pri slovenski narodni skupnosti v Italiji in njene vloge v družbi.


Program Tedna raziskovanja je predvideval ponedeljkov uvod v Teden raziskovanja v Špetru s podelitvijo nagrad razpisa SLORI za diplomske in podiplomske naloge za leto 2008, predstavitev publikacije PRE-MISLITI MANJŠINO v Špetru, Gorici in Trstu in razpravo o aktualnih temah slovenske narodne skupnosti v Italiji ter tiskovno konferenco in predstavitev publikacije v Miljah ter spletne strani »Vabilo k spoznavanju manjšin. Slovenska narodna skupnost v Italiji ter Italijanska narodna skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem se predstavljata / Invito a conoscere le minoranze. La Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia e la Comunità Nazionale Slovena in Italia si presentano«, ki je nastala v sklopu projekta MI.MA. »Večine spoznavajo manjšine« s sofinanciranjem Programa Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006 (SLORI in Unione Italiana). Poleg tega so med Tednom raziskovanja na Dvojezičnem šolskem centru v Špetru potekale raziskovalne delavnice z učenci nižje srednje šole. 

 

Raziskovalne delavnice 2007 - The researchers' Night 2007

Leta 2007 je Dan raziskovalcev potekal v Gorici. Jutranji del programa je bil namenjen predvsem višješolcem, popoldanski pa širši publiki. 

Dopoldanski del Dneva raziskovalcev je Inštitut izoblikoval z goriškim družboslovnim licejem S. Gregorčiča in je predvideval predstavitev raziskovalnega projekta »Mladi in nasilje«, to je raziskovalna naloga o oblikah in razširjenosti nasilja med mladimi in o ustanovah, ki se ukvarjajo z nenasilno komunikacijo in pomagajo žrtvam nasilja. 

Celotno raziskovalno nalogo je izpeljala skupina dijakov 3. družboslovnega razreda pod mentorstvom nekaterih profesorjev in raziskovalcev SLORI-ja. Z delom so pričeli v ponedeljek, 17. septembra 2007, izsledki ankete pa so bili predstavljeni v petek, 28. septembra, v Avditoriju slovenskih višjih srednjih šol v Gorici. 
Popoldanski del Dneva raziskovalcev pa je ravno tako potekal v šolskem avditoriju, in sicer s pričetkom podelitve nagrad razpisa SLORI-ja za diplomska in podiplomska dela za leto 2007. 

Sledila je predstavitev prispevkov s strani SLORI-jevih raziskovalcev:

- Devan Jagodic 'Ohranjanje in opuščanje rabe jezika pri slovenski jezikovni skupnosti na Tržaškem: prikaz rezultatov empirične   raziskave';

- Maja Mezgec 'Funkcionalna pismenost in manjšinski jezik: primer slovenske manjšine v Italiji';

- Suzana Pertot 'V imenu očeta: transgeneracijski prenos jezika in identitete po moški liniji';

- Norina Bogatec 'Večetnični razredi na manjšinskih in večinskih šolah';

- Zaira Vidali 'Projekt MI.MA. Večine spoznavajo manjšine. Predstavitev rezultatov';

Dan se je končal z okroglo mizo z uvodnimi posegi pokrajinskih predsednikov SSO in SKGZ Janeza Povšeta in Livija Semoliča ter predsednika SLOV.I.K.-a Borisa Perica o smernicah, oblikah in perspektivah raziskovalnega delovanja v goriški pokrajini in čezmejnem goriškem prostoru.


Raziskovalne delavnice 2006 - The researchers' Night 2006

Raziskovalni projekt se je odvijal v sodelovanju z dijaki in profesorji 3. razreda družboslovnega liceja A. M. Slomška z naslovom »Raba in zloraba mobilne telefonije in interneta«. Dijaki so na podlagi uvodnih predavanj o razvoju interneta in mobilnih telefonov ter pedofiliji kot pojavu, s katerim pride lahko otrok oz. mladoletnik/ica v stik prek spleta, sami izdelali anketni vprašalnik. Med dijaki 1. in 2. razredov višjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom so nato preverjali pogostnost in način rabe storitev mobilnega telefona in svetovnega spletnega omrežja ter raven seznanjanja s pojavom pedofilije. Projekt poteka v obliki skupinskega dela pod mentorstvom nekaterih SLORI-jevih raziskovalk, tako da se dijaki sami preizkušajo v vlogi raziskovalcev ter so aktivno soudeleženi pri vseh fazah izpeljave omenjene raziskave. 22. septembra je bila v Narodnem domu na vrsti še predstavitev rezultatov, ki so jo dijaki 3.D razreda izpeljali pred sošolci prvih dveh letnikov, profesorji in predavatelji. Jutranja predstavitev je predstavljala tudi zaključno fazo raziskovalnega projekta, ko so mladi raziskovalci svoje izsledke posredovali okolju ter se o njih soočili-razpravljali z udeleženci srečanja.


Popoldanski del Dneva odprtih vrat (v Gregorčičevi dvorani) je bil namenjen univerzitetnim študentom družboslovnih in humanističnih ved. Prireditelji pobude so si zamislili, da bi jim posredovali priložnost neposrednega pogovora z nekaterimi docenti na temo ''Diplomska naloga ali diplomska nadloga?''. Pisanje diplomske naloge je namreč pomemben trenutek univerzitetnega življenja, ki ga lahko študent tudi doživlja kot pozitivno raziskovalno izkušnjo oziroma kot trenutek, ko lahko študent potencialno postane za določen čas tudi sam raziskovalec. Docenti Igor Jelen, Miran Košuta, Emidij Susič, Ivan Verč in Marta Verginella so spregovorili o možnih metodoloških prijemih, raziskovalnih vsebinah ter primernih načinih iskanja gradiva in literature, še posebno radi pa so odgovarjali na zastavljena vprašanja s strani prisotnih univerzitetnikov. 

Vrata Slovenskega raziskovalnega inštituta so torej bila odprta za obiskovalce od 9. zjutraj dalje, v večernih urah pa je sledilo družabno srečanje. 

 

 Izobraževalna in promocijska dejavnost
Dnevi raziskovanja 2009

Od 15. do 26. septembra, v okviru evropske pobude Researchers Night 2009, je SLORI priredil raziskovalne delavnice o spletnih socialnih omrežjih za dijake slovenskih družboslovnih licejev v Trstu in Gorici. Pri pobudi so sodelovali profesorji omenjenih šol, izvedenec Enrico Marchetto iz milanske univerze ter ZKB in Finančna družba KB1909, ki sta prispevali za dnevni prevoz dijakov iz Trsta v Gorico in obratno. V okviru raziskovalnih delavnic so »bodoči družboslovci« izvedli anketo Na mladih splet stoji, na katero so odgovarjali dijaki vseh tržaških in goriških višjih srednjih šol. Slednji so se udeležili tudi predstavitve anketnih rezultatov, ki sta bili v Narodnem domu v Trstu in v Avditoriju Šolskega centra v Gorici 26. in 27. septembra. Raziskovalni pobudi je Slovenski klub posvetil enega izmed svojih tradicionalnih torkovih večerov, pri katerem sta sodelovala tudi dr. Gregor Petrič in Andraž Petrovčič s Centra za metodologijo in informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Teden raziskovanja 2008

Zaradi pestrega programa je letošnja izvedba prerastla v Teden raziskovanja, ki se bo odvijal od ponedeljka 22. septembra do petka 26. septembra 2008 v Špetru, Gorici in Trstu z vrsto dogodkov namenjenih širši javnosti. Cilj pobude je promocija raziskovalne dejavnosti pri slovenski narodni skupnosti v Italiji in njene vloge v družbi.

Program Tedna raziskovanja predvideva:

- Ponedeljek, 22. septembra 2008, ob 17.30

Uvod v Teden raziskovanja s podelitvijo nagrad razpisa SLORI za diplomske in podiplomske naloge za leto 2008. V Špetru, dvorana Inštituta za slovensko kulturo, Slovenski kulturni center - Centro culturale sloveno, ul. Alpe Adria 69

- Predstavitev publikacije PRE-MISLITI MANJŠINO in razprava o aktualnih temah slovenske narodne skupnosti v Italiji.

V ponedeljek, 22. septembra 2008, ob 17.30, v Špetru - dvorana Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, Slovenski kulturni center – Centro culturale sloveno, ul. Alpe Adria 69

V torek, 23. septembra 2008, ob 18.00, v Gorici - Avditorij šolskega centra, ul. Puccini 14

V sredo, 24. septembra 2008, ob 18.00, v Trstu - dvorana Zadružne kraške banke na Opčinah, Ul. Ricreatorio 2

- Petek, 26. septembra 2008, ob 11.00, v dvorani »Millo« v Miljah, trg Republike 4

Tiskovna konferenca in predstavitev publikacije ter spletne strani »Vabilo k spoznavanju manjšin. Slovenska narodna skupnost v Italiji ter Italijanska narodna skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem se predstavljata / Invito a conoscere le minoranze. La Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia e la Comunità Nazionale Slovena in Italia si presentano«, ki je nastala v sklopu projekta MI.MA. »Večine spoznavajo manjšine« s sofinanciranjem Programa Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006. Pobudo prirejata Slori in Unione Italiana.

- Med Tednom raziskovanja bodo na Dvojezičnem šolskem centru v Špetru potekale raziskovalne delavnice z učenci nižje srednje šole.

Dnevi raziskovanja 2007

V petek, 28. septembra 2007, od 11.00 ure do večernih ur, je potekal Dan raziskovalcev, ki se je letos odvijal v Gorici. Cilj pobude je promocija raziskovalne dejavnosti pri slovenski skupnosti v Italiji in njene vloge v družbi. Inštitut želi poudariti pomen raziskovanja na družboslovnem področju in izpostaviti svoja prizadevanja za intelektualno rast mladih. Zato je bil jutranji del programa namenjen predvsem višješolcem, popoldanski pa širši publiki.

Dopoldanski del Dneva raziskovalcev je Inštitut izoblikoval z goriškim družboslovnim licejem S. Gregorčiča in je predvideval predstavitev raziskovalnega projekta »Mladi in nasilje«, to je raziskovalna naloga o oblikah in razširjenosti nasilja med mladimi in o ustanovah, ki se ukvarjajo z nenasilno komunikacijo in pomagajo žrtvam nasilja.

Celotno raziskovalno nalogo je izpeljala skupina dijakov 3. družboslovnega razreda pod mentorstvom nekaterih profesorjev in raziskovalcev SLORI-ja. Z delom so pričeli v ponedeljek, 17. septembra 2007, izsledki ankete pa so bili predstavljeni v petek, 28. septembra, ob 11.00, v Avditoriju slovenskih višjih srednjih šol v Gorici.

Popoldanski del Dneva raziskovalcev pa je ravno tako potekal v šolskem avidtoriju, in sicer s pričetkom ob 16.00 uri, ko je bila podelitev nagrad razpisa SLORI-ja za diplomski in podiplomski študij za leto 2007.

Nato so ob 17. uri raziskovalci SLORI-ja predstavili naslednje prispevke:

- Devan Jagodic 'Ohranjanje in opuščanje rabe jezika pri slovenski jezikovni skupnosti na Tržaškem: prikaz rezultatov empirične   raziskave'
- Maja Mezgec 'Funkcionalna pismenost in manjšinski jezik: primer slovenske manjšine v Italiji'
- Suzana Pertot 'V imenu očeta: transgeneracijski prenos jezika in identitete po moški liniji'
- Norina Bogatec 'Večetnični razredi na manjšinskih in večinskih šolah'
- Zaira Vidali 'Projekt MI.MA. Večine spoznavajo manjšine. Predstavitev rezultatov'

Sledila je okrogla miza z uvodnimi posegi pokrajinskih predsednikov SSO in SKGZ Janeza Povšeta in Livija Semoliča ter predsednika SLOV.I.K.-a Borisa Perica o smernicah, oblikah in perspektivah raziskovalnega delovanja v goriški pokrajini in čezmejnem goriškem prostoru.


Dnevi raziskovanja 2006

Od 11. septembra 2006 se odvija raziskovalni projekt v sodelovanju z dijaki in profesorji 3. razreda družboslovnega liceja A. M. Slomška z naslovom ''Raba in zloraba mobilne telefonije in interneta''. Dijaki so na podlagi uvodnih predavanj o razvoju interneta in mobilnih telefonov ter pedofiliji kot pojavu, s katerim pride lahko otrok oz. mladoletnik/ica v stik prek spleta, sami izdelali anketni vprašalnik. Med dijaki 1. in 2. razredov višjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom so nato preverjali pogostnost in način rabe storitev mobilnega telefona in svetovnega spletnega omrežja ter raven seznanjanja s pojavom pedofilije. Projekt poteka v obliki skupinskega dela pod mentorstvom nekaterih Slori-jevih raziskovalk, tako da se dijaki sami preizkušajo v vlogi raziskovalcev ter so aktivno soudeleženi pri vseh fazah izpeljave omenjene raziskave. 22. septembra bo ob 9. 30 v Narodnem domu na vrsti še predstavitev rezultatov, ki jo bodo dijaki 3.D razreda izpeljali pred sošolci prvih dveh letnikov, ki so odgovarjali na anketne pole, profesorji in predavatelji, ki so jim uvodno posredovali teoretično znanje. Jutranja predstavitev je predstavljala tudi zaključno fazo raziskovalnega projekta, ko so mladi raziskovalci svoje izsledke posredovali okolju ter se o njih soočili-razpravljali z udeleženci srečanja.

Popoldanski del Dneva odprtih vrat (v Gregorčičevi dvorani od 16. dalje) je bil namenjen univerzitetnim študentom družboslovnih in humanističnih ved. Prireditelji pobude so si zamislili, da bi jim posredovali priložnost neposrednega pogovora z nekaterimi docenti na temo ''Diplomska naloga ali diplomska nadloga?''. Pisanje diplomske naloge je namreč pomemben trenutek univerzitetnega življenja, ki ga lahko študent tudi doživlja kot pozitivno raziskovalno izkušnjo oziroma kot trenutek, ko lahko študent potencialno postane za določen čas tudi sam raziskovalec. Docenti Igor Jelen, Miran Košuta, Emidij Susič, Ivan Verč in Marta Verginella so spregovorili o možnih metodoloških prijemih, raziskovalnih vsebinah ter primernih načinih iskanja gradiva in literature, še posebno radi pa so odgovarjali na zastavljena vprašanja s strani prisotnih univerzitetnikov.

Vrata Slovenskega raziskovalnega inštituta so torej bila odprta za obiskovalce od 9. zjutraj dalje, v večernih urah pa je sledilo družabno srečanje.
Izobraževalna in promocijska dejavnost
Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze